Skip to content

КРУШЕВО
12-21 Јули 2023

00Days
00Hours
00Minutes
00Seconds

За смотра

Смотра е извиднички настан со најдолга традиција и се одржува на секои 5 години од основањето на сојузот. Смотра не е само обично кампување, таа е симбол за авантура, забава и пријателство.

Локација

Каде е совршено место да се достигнат височините, ако не во највисокиот град на Балканот – Крушево.

Учество на смотра

Смотрата можат да ја искусат сите извидници од 11 до 17 години, а секако се добредојдени и сите постари извидници да дадат свој придонес со волонтирање.

Контакт

Адреса: Младински центар Матично, бул. Илинден бб
Телефон: +389 25224559
Маил: smotra@scout.org.mk